چمن مصنوعی بهاره کد J125

    • ارتفاع  :     ۲۵ میلیمتر
    • عرض :      ۲ متر
    • طول :     ۲۵ متر 
    • جنس نخ :     مونو فلامنت
    • تراکم چمن :     ۱۷ گره در ۱۰ سانتیمتر